Veličina naljepnica na vozilima koja služe obavljanju djelatnosti

Ukoliko svoje osobno, teretno ili vozilo za prijevoz putnika koristite u svrhu obavljanja registrirane djelatnosti potrebno je u skladu s propisima označiti navedena vozila.

Sve obavezne oznake na vozilu utvrđene su Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (čitav pravilnik možete pogledati ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_998.html).

Svako vozilo koje koristite za obavljanje registrirane djelatnosti mora imati Potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja prijevoz. Potvrdu možete preuzeti ovdje: http://www.iusinfo.hr/Appendix/PROPISI_HR/PR2014B31A553_21114_1.pdf.

U članku 20 Pravilnika, stavak 2 i 3 navode sljedeće: „Potvrdu… izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri svakom redovnom tehničkom pregledu vozila, … a na osnovi izvršenog pregleda vozila u kojem se utvrđuje ispunjava li vozilo posebne uvjete iz Pravilnika. Za nova vozila potvrda se izdaje pri prvom periodičkom tehničkom pregledu vozila ili pri prvom dolasku vozila na stanicu za tehnički pregled.“

potvrda o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozilo kojim se obavlja prijevoz

Veličina otiska na vozilima kojima se obavlja prijevoz za vlastite potrebe

Veličina otiska ovisi o vrsti vozila:

1) Na autobusima i teretnim vozilima slova ne smiju biti manja od 30 mm. Nadalje mora

– „imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu vozila i vidljivo izvana

– – imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknutu najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe“

2) Osobni automobil kategorije M1 kapaciteta (7+1) i (8+1) putničko mjesto ne smije imati slova manja od 15 mm, te mora

– „imati istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vjetrobranskom staklu i vidljivo izvana

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe i OIB prijevoznika, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe“

LITERATURA ZA OVAJ ČLANAK:

1) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_06_50_998.html

Naručite već danas svoje naljepnice putem maila : grafika@git.hr

Preporučeni proizvodi

https://git.hr/trgovina/pecati/pecati-zigovi-stambilji/automat-za-pecat-printer-r40/

https://git.hr/trgovina/pecati/pecati-zigovi-stambilji/automat-za-pecat-printer-50/

https://git.hr/trgovina/pecati/pecati-zigovi-stambilji/automat-za-pecat-printer-30/

https://git.hr/trgovina/pecati/pecati-zigovi-stambilji/automat-za-pecat-printer-20/