Savjeti i upute

Savjeti za izradu vizitkarta

Dobra poslovna vizitkarta nije samo alat za prijenos informacija već predstavlja mogućnost povezivanja s potencijalnim klijentima prilikom poslovnih susreta.

Dobra poslovna vizitkarta predstavlja produžetak Vašeg branda i daje informacije o tome tko ste i čime se bavite na snažan i pamtljiv način. Stoga, važno je voditi računa koje informacije se nalaze na vašoj vizitkarti.

U nastavku je pripremljeno nekoliko savjeta o informacijama koje treba sadržavati poslovna vizitkarta.

  • Logo i slogan
  • Ime i prezime
  • Poslovna titula
  • Vaša web stranica
  • Profil na poslovnim društvenim mrežama

Upute za grafičku pripremu vizitkarta

Grafička priprema podrazumijeva niz radnji kojim pripremate dokument za tisak.

Kreiranje novog dokumenta:

Kod kreiranja novog dokumenta treba uzeti u obzir dimenziju vizitkarta. Standardna dimenzija vizitkarta je 90mm x 50mm (ili može biti 85mm x 55mm).

Osim dimenzije vizitkarti treba postaviti napust (bleed). Preporučena dimenzija napusta jest 2mm.

Još jedan korak koji je važan da se dokument kreira u CMYK bojama umjesto RGB.

Spremanje dokumenta:

Gotovi izrađeni dizajn je potrebno spremiti u PDF dokumentu.

Prije spremanja u PDF potrebno je fontove pretvoriti u krivulje.

Posljednja stvar na koju je potrebno skrenuti pozornost je rezolucija koja ne smije biti manja od 200dpi.