Matična knjiga korisnika

39.82  39.82 

Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća definira obavezu vođenja matične knjige korisnika.

Opis

Matična knjiga korisnika namijenjena domovima za starije i nemoćne osobe.

Dimenzija knjige: A4

Uvez: tvrdi plavi ili sivi uvez, za 115 korisnika.

Matična knjiga korisnika vodi se za sve korisnike usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka, sadrži:

1. opće podatke o pružatelju usluga i matičnoj knjizi (naziv županije, općine/grada, naziv i sjedište pružatelja usluga i podružnice pružatelja usluga, redni broj matične knjige, naznaku i podatak o matičnim brojevima i razdoblju koje knjiga obuhvaća, te osobno ime i potpis ravnatelja/predstavnika u vrijeme početka vođenja knjige i u vrijeme završetka vođenja knjige),

2. redni broj u matičnoj knjizi,

3. osobno ime, ime oca/majke, osobni identifikacijski broj (OIB),

4. datum i mjesto rođenja,

5. prebivalište/boravište,

6. državljanstvo/država podrijetla djece bez pratnje – stranih državljana u Republici Hrvatskoj,

7. vrsta socijalne usluge,

8. klasa, urudžbeni broj i datum izdavanja rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb o priznatoj usluzi,

9. smještaj korisnika prije dolaska kod pružatelja usluge na smještaj (kod roditelja, udomiteljska obitelj, druga vrsta ustanove i dr.),

10. kome je korisnik povjeren za vrijeme trajanja ostalih usluga (roditeljima, udomiteljskoj obitelji, drugoj ustanovi i dr.),

11. pravni temelj priznavanja prava na uslugu (Zakon o socijalnoj skrbi, Obiteljski zakon),

12. datum početka pružanja usluge,

13. datum prestanka pružanja usluge,

14. razlog prestanka usluge,

15. obrazovni status korisnika na početku pružanja usluge,

16. obrazovni status korisnika prilikom odlaska, odnosno završetka pružanja svih usluga (završen razred, škola, zvanje),

17. napomene.

za više informacija javite se na mail : grafika@git.hr

Pružatelj usluga smještaja, organiziranog stanovanja i boravka iz članka 4. ovoga Pravilnika dužan je voditi sljedeću evidenciju o korisnicima i vrstama usluga:

1. matična knjiga korisnika,

2. pomoćna knjiga (osim smještaja u obiteljskom domu),

3. kartoteka osobnih listova korisnika,

4. knjiga dnevne evidencije (osim pružatelja usluge iz članka 4. točke 7. koji vodi evidenciju zapažanja),

5. evidencija smještaja djece bez pratnje – stranih državljana u Republici Hrvatskoj (osim smještaja u obiteljskom domu),

6. evidencija zaprimljenih zahtjeva.

Napomena! Za narudžbe u iznosu većem od 67 € dostava je besplatna.

Naslov

Go to Top