Blok za pisanje možete koristiti za vođenje različitih bilješki na seminarima, u školi i slično. Blok se sastoji od 50 listova gramature 80 g. Naslovna korica je tiskana u boji, a ostali listovi mogu biti tiskani u jednoj boji.

Za količine veće od 100 kom, kontaktirajte nas na grafika@git.hr