Kao i majice i promo kišobrani su hodajuće reklame, pa su odličan medij za promicanje poduzeća, proizvoda ili usluge. Šetnja od nekoliko minuta sa kišobranom koji je brendiran Vašim logom, vrijedi kao podjeljenih 1000 letaka. Tisak na tamne kišobrane možemo izvesti u maksimalno 3 boje, dok tisak na bijele kišobrane možemo izvesti u više boja.

Boju kišobrana stavite u napomenu (tekst).

Za količine veće od 100 kom, kontaktirajte nas na grafika@git.hr